Tính Năng Đặc Sắc - Tiên Binh

Tính Năng Đặc Sắc - Tiên Binh

16/06/2021

Tính Năng Đặc Sắc - Tiên Binh 

 Tiên Binh, hay còn được gọi là những Thần Binh Tiên Khí. Là những bảo vật người chơi có thể sở hữu được khi hoàn thành chuyển cấp lên mức độ tiên. Tiên Binh gồm có 6 ô đồ và 3 ấn phú chia thành 2 bên. Trong đó Tiên Binh lại chia nhỏ ra làm các Bộ khác nhau, tùy theo hướng đi của người chơi mà nâng bộ Tiên Binh cho thích hợp.

 Cấp Tiên Binh khi được thăng bậc đến một mức bất kì sẽ được tăng thêm các hiệu ứng chỉ số phụ giúp người chơi tăng sức mạnh vượt bậc. Chỉ số phụ của mỗi bộ Tiên Binh là ngẫu nhiên. Đòi hỏi người chơi phải chú ý đến các bộ trang bị cần thiết cho nhân vật cũng như xây dựng đội hình dựa trên Tiên Binh làm sao cho hợp lí.

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ