[SỰ KIỆN] - ĐĂNG KÝ TRƯỚC NHẬN QUÀ CỰC KHỦNG

[SỰ KIỆN] - ĐĂNG KÝ TRƯỚC NHẬN QUÀ CỰC KHỦNG

21/06/2021

ĐĂNG KÝ TRƯỚC-RƯỚC QUÀ NGON
Nhận quà tại đây: https://ngokhong.hhgame.vn/dangky/
Đăng ký trước tại: https://ngokhong.hhgame.vn/dl
Cùng thỉnh kinh tại: https://fb.com/groups/thiencunghoi.official
--------------------
Tham gia ngay Landing Đăng Ký Trước để có cơ hội nhận quà cực khủng!
Quà Đăng Ký Trước:
Ngọc Khóa*200
Tuần Sơn Lệnh-Cao*4
Đan EXPX2*2
Danh hiệu tuyệt bản: Đại Thánh Tái Xuất
Quà Đạt Mốc người đăng ký trước:
Mốc 10k: Đan EXPX2*2; Ngọc Khóa*200; Nguyên Linh Định Hải-Thấp*10
Mốc 50k: Thiên Giới Nội Đan-Tốt*2; Hộp Ngọc Cấp 3*1; Tuần Sơn Lệnh-Cao*4
Mốc 100k: Thiên Giới Nội Đan-Tốt*2; Hộp Ngọc Cấp 3*1; Tuần Sơn Lệnh-Cao*4
Mốc 200k: Ngư Long Biến Thân; Thiên Giới Nội Đan-Tốt*1; Hộp Tự Chọn Ngọc Cấp 3
Quà mời bạn:
Mời 1 người: Thiên Giới Ngoại Đan-Thường*5; Nguyên Liệu Định Hải-Thấp*10; Đá Cường Hóa*10
Mời 3 người: Thiên Giới Ngoại Đan-Tốt*1; Cứu Binh Cung Phụng*10; Ngọc Khóa*200
Mời 5 người: Khổng Tước Tượng Biến Thân; Hộp Tự Chọn Ngọc Cấp 3; Ngọc Khóa*200
Mời 7 người: Long Quy Tọa Kỵ; Thiên Giới Nội Đan-Tốt*2; Hộp Tự Chọn Ngọc Cấp 3

Từ 15/06/2021 - TRƯỚC KHI GAME RA MẮT
Nhanh chân thỉnh bảo bối để công cuộc thỉnh kinh không còn gian truân  [

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ