[SỰ KIỆN ĐẶC SẮC] - Thời Trang Tình Nghĩa

[SỰ KIỆN ĐẶC SẮC] - Thời Trang Tình Nghĩa

21/06/2021

SỰ KIỆN ĐẶC SẮC - THỜI TRANG TÌNH NGHĨA

 THỜI GIAN: 7 NGÀY ĐẦU TIÊN MỞ SERVER.

 Trong thời gian 7 ngày đầu tiên mở server, người chơi vào game hoàn thành các mốc điểm tình nghĩa có thể nhận được gói thời trang giới hạn. 
 Cụ thể các mốc: 
 

Mốc Phần Quà
500 Mảnh Thời Trang Hoa Phục
1000 Mảnh Thời Trang Hoa Phục
   

Điểm tình nghĩa có thể kiếm thông qua các hoạt động Bang và mua Rương Quà Tình Nghĩa trong cửa hàng Bang.
Chúc các Hành Giả có những giờ phút chơi game vui vẻ !

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ